Lưu ý:
- Tập tin đính kèm có dung lượng ≤ 5MB và có định dạng Excel.
Vui lòng không thay đổi cấu trúc file mẫu (thêm bớt hàng, cột) để việc đọc dữ liệu được chính xác.
- Tải file mẫu nâng phụ cấp thâm niên nghề tại đây

- Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Nội vụ (028) 3829.9512 và Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Quận 1 (028) 3827.3040